Affärsutveckla och öppna upp nya marknader med hjälp av Interim Management

Ett tjänsteföretag i Finland med ny affärsidé växte kraftigt. De ville därför kartlägga den svenska marknaden, inför en eventuell etablering i Sverige. De valde en interim lösning i stället för klassisk managementkonsulting.


Inför beslutet övervägde företaget att anlita en managementkonsult. Man insåg dock att hands-on-erfarenhet är viktigt och att personen helst borde vara stationerad i Sverige, för att bäst kunna kartlägga den svenska marknaden.
– Vårt eget motto är att leverera rätt produkt, på rätt ställe, i rätt tid. Genom att engagera en interimschef borde vi få samma fördelar, förklarar företagets VD.
– Genom en interim fick vi ett erfaret proffs som var dedikerad projektet/uppdraget på heltid, och inte bara skötte det vid sidan av sitt vanliga jobb. Om vi vill att företaget ska utvecklas, måste vi investera i resurser!
En annan fördel med interimslösningen var att samma person senare kunde ansvara för implementeringen.
Inledningsvis trodde vi att vi behövde en expert på vår tjänst, men insåg snart att det var viktigare att hen hade ett bredare perspektiv på hur man utvecklar affärsverksamhet och bygger varumärke.

NORDIC INTERIM VAR SPARRINGPARTNER NÄR VI DEFINIERADE VÅRT BEHOV

– Vi valde Nordic Interim, eftersom de har kontor på marknaden vi var intresserade av, d.v.s. Sverige. Dessutom var deras process väldigt gedigen och klar.
I början av processen kan det vara svårt att veta vilken typ av människa som passar bäst för att utföra uppdraget. Profilen växer fram utifrån samtalen, och därefter sätts de mål som interimen ska förväntas uppnå.
– Inledningsvis trodde vi att vi behövde en expert på vår tjänst, men insåg snart att det var viktigare att hen hade ett bredare perspektiv på hur man utvecklar affärsverksamhet och bygger varumärke.
På tre veckor tog Nordic Interim fram åtta passande lösningar, fyra från Finland och fyra från Sverige. Önskeprofilen klarnade med tiden och efter intervjuer, valde företaget en i Sverige bosatt finne, som kände det lokala samhället.

AFFÄRSUTVECKLING UTAN STORA INVESTERINGAR

– Planen och implementeringen har hållit tidtabellen, och den nya affärsverksamheten i Sverige har påbörjats. Interimschefen blev så småningom anställd, och blev företagets Country Manager med uppgift att bygga upp en landsorganisation och att utveckla verksamheten.

– Genom att nyttja en interimschef har vi kunnat titta på nya marknader, utan att behöva investera i dyra utrymmen eller personal. Jag kan varmt rekommendera interimschefsmodellen, avslutar företagets VD.