CFO-funktion lyft till ny nivå

Ett riskkapitalbolag har köpt ett mellanstort tjänsteföretag och upplever brister. Omedelbar implementering av ett nytt rapporteringssystem och årsredovisning enligt IFRS krävs. Tiden är för knapp för att hinna rekrytera ny CFO, varför man hyr in en kvalificerad interim CFO.


Uppdraget:

  1. Lyft CFO-funktionen till en ny nivå.

  2. Se över och effektivisera rutiner och arbetssätt, samt skapa trygghet i organisationen.

  3. Prestera en kvartalsrapport på mindre än en månad och ta fram en årsredovisning, båda enligt IFRS.
    För att kunna agera måste interimen snabbt skapa stabilitet och trygghet. Eftersom tillit inom organisationen saknades blev interimens första uppgift att bygga förtroende hos såväl medarbetare som ledningsgrupp, VD, styrelse och ägare.

_DSC5414.JPG

– Det ska kännas att ”här kommer någon som kan”, som är pragmatisk och skapar trygghet och stabilitet.

Ägaren krävde utveckling. Som interim är jag väldigt beroende av min omgivning och förändringsarbetet underlättas om jag visar upp mig i början. Då kommer mycket av sig själv. Social kompetens är ett måste och det underlättar att vara lite äldre, med en inre trygghet, för att lättare kunna värdera och prioritera. Jag är också tydlig i att jag har ett interimsuppdrag, så att medarbetarna vet vad de ska förhålla sig till.

 

Organisationen var rätt tilltufsad. Ekonomiavdelningen hade dålig status, chefen alltför många underställda, och medarbetarna upplevde att de inte blev lyssnade på.

– Jag ägnade mycket tid åt att prata med så många som möjligt och verkligen lyssna på deras problem. Det uppskattades mycket och tände gnistan och arbetslusten åter.

Redan efter tre veckor kunde företagets första korrekta kvartalsrapport presenteras. Eftersom CFO gick kvar med andra arbetsuppgifter, kunde interimen koncentrera sig på förbättringsarbete och det nya rapporteringssystemet

– En vanlig CFO kan lite hårdraget överleva genom att skriva instruktioner på sitt rum. Det funkar inte som interim. Jag måste ut i organisationen och vara ambassadör för avdelningen. Genom att sälja in mig själv kan jag sälja in mina idéer. För att kunna driva förändring måste jag umgås, och ha respekt för människor.

KORRIGERADE BRISTERNA OCH SKAPADE NYA RUTINER

Andra nödvändiga kompetenser hos en interim är teknisk färdighet och ”hantverks”-erfarenhet från olika områden. Liksom stor kommunikationsförmåga, för att kunna sprida vad som görs och varför.

På kort tid styrdes det löpande arbetet upp, ineffektiva arbetssätt förändrades och de mest uppenbara bristerna korrigerades. Tydliga regler och rutiner skickades ut – kryddade med lite förändringar – eftersom de gamla hade spelat ut sin roll. Andra delar av interimens analys fick vänta på den permanenta CFO:n.

– Jag efterfrågade nya verktyg för rapportering och föreslog att chefen inte skulle ha så många direktrapporterande underställda, och att löneavdelningen borde outsourcas.

MYCKET NYTTA PÅ KORT TID

– Det känns bra att kunna göra så mycket nytta på kort tid. Numera är jag interim på heltid. Jag gillar att ständigt få uppleva nytt och inte behöva fastna i rutiner; att se potentialen och skapa förutsättningar så att alla kan göra ett bra jobb.
Det förenklar om uppdraget är väl beskrivet, så att interimen vet vad den ska förhålla sig till och kan prioritera rätt.
– En annan fördel är att inte behöva vara politisk korrekt, inte vara bunden av det politiska spelet utan ha möjlighet att ifrågasätta. Då blir resultatet ofta ännu bättre.