Tillsammans med marknadens bästa och mest erfarna interim professionals löser vi kritiska affärsutmaningar och stärker våra kunders konkurrenskraft
 

 
purple-rain4.png
 

engagemang och genomförandekraft

Nordic Interim bidrar till att skapa ökad konkurrenskraft  genom att förbättra, förändra och förädla verksamheter och processer. Vi erbjuder en dynamisk kombination av marknadens mest kvalificerade interim professionals och vår egen genuina erfarenhet från privat och offentlig sektor.

Vi agerar i Sverige, Norden och globalt. Och vi är engagerade genom hela processen, från analys och definition av uppdrag till urval, avtal, genomförande och uppföljning.

Uppdragen spänner över allt från att fylla kritiska luckor till processförändringar, digital transformation, utlandsetablering och hantering av krislägen - vi hjälper er att identifiera och implementera den optimala lösningen för er situation.

Läs om vår mission →

 
 

fördelar med interim professionals

 • Tar operativt ansvar för uppdraget. Bidrar med råd, kunskap och erfarenhet till företag, organisation, styrelse och arbetsteam

 • Kort startsträcka. Ingen rekryteringsprocess. Kan påbörja uppdraget direkt

 • Kostnadseffektiv och flexibel lösning på ett ofta akut problem

 • Är objektiv, klarsynt, ärlig och tydlig, alltid med uppdragets bästa för ögonen

 • Senior och ofta överkvalificerad person. Förmåga att snabbt analysera läget, förstå och påbörja uppdraget

 • Fullt fokus på resultat och uppsatta mål för uppdraget

 

 
purple-rain4.png
 

Ledande i Norden

Sedan 2004 har vi byggt upp Nordens mest exekutiva och kvalificerade interimsverksamhet. Vi täcker de flesta branscher, roller och specialistkompetenser. I Norden, men även globalt via Globalise.

Nedan ser du exempel på kompetenser i nätverket. Se även exempel på aktuella uppdrag

Interim CXO & Executive Managers

 • CEO/Koncerchef/VD
 • CFO
 • CTO
 • CIO
 • COO
 • SVP BU
 • SVP Sales
 • SVP Marketing
 • SVP Operations
 • SVP R&D
 • SVP HR

OTHER Interim KEY SPECIALISTS

 • Treasurer
 • Legal / Chefsjurist
 • Quality Manager / Kvalitetschef
 • Presschef

Interim PROGRAM & PROJECT MANAGERS

 • Head of Program Office
 • Project Office Director
 • Senior Project Director

Interim Head of key functions

 • Head of Business Development
 • Head of Communications / Kommunikationschef
 • Finance Manager / Ekonomichef
 • Head of Group Finance / Koncernredovisningschef
 • Head of Accounting / Redovisningschef
 • Head of Business Control
 • HR Manager
 • Site Manager
 • Production Manager
 • Logistic Manager
 • Purchasing Manager
 • R&D Manager
 • Project Manager