Lars Jarmstad web 4-263b.jpg

Lars

Lars Jarmstad / Partner

Lars har en internationell bakgrund huvudsakligen inom IT och professional services. Han har haft olika ledarpositioner såsom ansvar för affärsområden, affärsutveckling, försäljning och marknadsföring, mestadels inom Capgemini-gruppen. Han har även omfattande erfarenhet från ledande roller inom management consulting i företag som Gemini Consulting/Capgemini, Accenture och senast den norska boutique-konsulten Bene Agere, med huvudfokus på storskaliga förbättringsprogram och tillväxt. Lars har examen som civilekonom och har studerat matematik och fysik vid Lunds Universitet.

+46 (0)70 521 40 19  /  lars.jarmstad@nordicinterim.com