Lena+Haeger+Nordic+Interim+4-051b.jpg

Lena

Seniorkonsult

Lena har mer än 15 års erfarenhet från chefs- och specialistrekrytering. Närmast kommer Lena från K2 Search Chefsrekrytering som Senior Consultant, dessförinnan arbetade hon på SIMS Chefsrekrytering, Creative Search AB och Accord Group. Hon har en fil.kand från Uppsala Universitet inom nationalekonomi och statsvetenskap.

+46 (0)70 392 37 10 / lena.haeger@nordicinterim.com