Mission

Med vår egen expertis, kompetens och erfarenhet, i samspel med marknadens bästa interimschefer och ett globalt nätverk, kan vi leverera rätt lösning för varje affärskritisk utmaning.


Ledande och drivande inom INterim Management

Nordic Interim grundades våren 2004. Då var Interim Management ett okänt begrepp på den nordiska marknaden. Nu ligger det helt rätt i tiden och Nordic Interim har en starkt inarbetad position även utanför Norden, via den internationella sammanslutningen Globalise.


executive interim med genomförandekraft

Vårt omfattande nätverk av oberoende interimschefer och specialister förstärks löpande med nya kompetenser. Nätverket består uteslutande av högkvalificerade personer med gedigen erfarenhet av chefsuppdrag, företagsledning och komplexa förändringsprojekt på stora och medelstora företag. Via Globalise kan vi även erbjuda exekutiva interimslösningar i över 15 länder utanför Norden.


Insikt och engagemang

Vad som gör Nordic Interim unika, är att vi själva har lång erfarenhet från ledande positioner inom privat och offentlig sektor, vilket skapar förståelse och dynamik i dialogen med våra uppdragsgivare. 
    Vi nöjer oss inte bara med att förmedla interim professionals. Vi är en partner, som deltar aktivt genom hela processen, från definiering av uppdrag och tillsättning av rätt kompetens till genomförande, kvalitetssäkring och uppföljning.
    Vår unika arbetsmetodik attraherar marknadens främsta interimare, vilket skapar trygghet och kvalitet i varje leverans och därmed nöjdare kunder. En positiv spiral, för alla parter.

Läs om vårt unika koncept →