Ledarskap i den Fjärde Industriella Revolutionens tidsålder

Precis som de tre tidigare industriella revolutionerna, förändrar den fjärde industriella revolutionen våra sätt att arbeta på ett dramatiskt sätt. Framsteg inom digitalisering, automation, AI, robotar, IoT och andra teknologier leder till nya affärsidéer och marknader samt nya arbetssätt, metoder och processer där interaktion och flexibilitet är nödvändigt.

Read More
NyheterAnn Johansson
How to solve the skills shortage

We know we are facing a global and local skills shortage. In parallel an increased interest in work autonomy and flexibility is observed. Digitalization, technology and transformation are often skills gap drivers, and the skills requirements are often limited in time.

Read More
NyheterAnn Johansson