Johan Dyberg - Lessons learned

Johan Dyberg har 25 års internationell erfarenhet av linjechefsroller, interim management och styrelseroller inom produkt och serviceföretag så som Electrolux/Husqvarna, Addtech och Semcon. Johan har alltid strävat efter förbättringar, tillväxt och lönsamhet, och med ett öga för möjligheter istället för hinder har han lyckats skapa engagerade team och lyckats driva framgångsrika transformationer. Vi har träffat Johan för att prata om hans syn på ledarskap och hur han skapar engagemang i en organisation.

Read More
”Att få andra att av egen vilja nå överenskomna mål” – ledarskap enligt Ragnar Norbäck

Ragnar Norbäck har stor erfarenhet av ledarskap och vet efter drygt 30 år i olika VD-uppdrag vad som fungerar. 2017 lämnade Ragnar efter 13 år rollen som VD för Nobina, Nordens största operatör inom kollektivtrafik med ca 11 600 medarbetare i fyra länder. Hans VD-uppdrag har gett honom många insikter om hur en ledare bör agera, och inte agera, för att organisationen ska nå sina mål.

Read More
Ledarskap i den Fjärde Industriella Revolutionens tidsålder

Precis som de tre tidigare industriella revolutionerna, förändrar den fjärde industriella revolutionen våra sätt att arbeta på ett dramatiskt sätt. Framsteg inom digitalisering, automation, AI, robotar, IoT och andra teknologier leder till nya affärsidéer och marknader samt nya arbetssätt, metoder och processer där interaktion och flexibilitet är nödvändigt.

Read More
NyheterAnn Johansson