Nordic Interim lanserar Transformation Solutions

Som ett svar på det kraftigt ökande behovet att kunna engagera specifik kompetens vid stora komplexa och tillfälliga initiativ lanserar vi nu: Transformation Solutions

Företag i Sverige och globalt står i dag inför en minst lika stor omdaning som under industrialiseringen. Digitaliseringen och automatiseringen skapar helt nya förutsättningar och utmaningar, i tillägg till redan befintliga transformationsbehov, och vinnarna är de som tidigt förstår vilka möjligheter som ligger inom räckhåll. 

Omställningen till ny teknik, nya processer, nya organisationsstrukturer eller nya affärsmodeller sker i allt högre utsträckning i projektform och som separata initiativ, och transformationen är ofta en tvärfunktionell process. Allt fler företag vill därför också engagera ledarskap med tydlig konsulterfarenhet för att effektivt driva sina initiativ och transformationer.

Företagen vill säkerställa oberoende analyser, tydlig och ensidig lojalitet, och ett personligt ansvarstagande. Mandat, beslutanderätt och genomförandekraft blir därför avgörande, och kombinationen av dessa faktorer är unikt för interim executives. 

Baserat på våra Interim professionals erfarenhet och kunskap från både konsultverksamhet och linjeverksamhet, i kombination med mandatet som en interimsroll i organisationen ger, får vi ett resultatfokus och en ensidig lojalitet till uppdraget som är omöjligt att uppnå med andra lösningar. Vår lösning innebär att kunden får både förändringsledningserfarenhet och en långsiktigt hållbar förändring. En inbyggd fördel med en interimslösning är dessutom att när transformationen är genomförd och resultaten är uppnådda avvecklas både uppdraget och rollen naturligt. 


Några exempel på behov som vi löser med Transformation Solutions:

  • Omfattande organisatoriska förändringar

  • Säkerställa genomförande av program för större investeringar inom verksamhet och IT

  • Skapande och genomförande av ny fabriksstruktur

  • Etablering av ny affärsverksamhet

  • Uppbyggnad eller expansion av e-handel

  • Digitaliseringsinitiativ inom service och eftermarknad

  • Post Merger Integration

  • Kapitalrationalisering


Vill du veta mer om Transformation Solutions?

NyheterAnn Johanssonvideo