Högtryck för interimchefer

Med dagens föränderliga värld har marknaden för interimchefer verkligen tagit fart. Vi har märkt en avsevärd ökning av förfrågningar. Och i vårt team har vi lyckats finna de bästa för uppdragen.

Nyheterannsofi