Kvalitet, kraft och engagemang

Nordic Interim har sedan 2004 etablerat en kvalificerad och global interimsverksamhet med fokus på kvalitet, kompetens och genomförandekraft. Vi erbjuder exekutiva interimslösningar på kritiska och komplexa affärsutmaningar. I Sverige, Norden och övriga världen, inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Utöver ett globalt nätverk med executive interim professionals så kan vi med vår egen erfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet bidra med råd och kunskap genom hela processen, från analys och strategi till genomförande, utvärdering och uppföljning. 

Läs mer om Nordic Interim →