TILLSATT. Interim EVP Human Resources – Stor Transformation

Vår uppdragsgivare, ett företag med +8.000 medarbetare, tar nu nästa steg i sin omvandling. Human Resources har en nyckelroll i denna transformation. Samarbeta med oss och hjälp oss lösa vår kunds behov.

Rätt Interim Professional måste visa:

  • minst 15 års erfarenhet i seniora och ledande HR-roller (Direktör, EVP, SVP eller motsvarande)
  • erfarenhet av att framgångsrikt har lett en HR-organisation (+75 personer) i ett företag med +5000 medarbetare
  • förmåga att ta en roll i företagsledningen och vara aktiv i ledningsgruppsarbetet
  • förmåga att översätta affärsstrategi till strategiska och operativa HR-behov
  • solid kunskap inom hela HR-området och med uppdaterad förståelse avseende det senaste tänket inom HR-området
  • internationell erfarenhet som spänner över flera kulturer

Placering Stockholm och start omedelbart

HR Director 2018 07 11.jpg