IPO förberedelse av +3 miljarder SEK företag - Interim Senior Finance Professional

Vår kund, med en omsättning på +3 miljarder SEK, förbereder en börsintroduktion. För att lyckas med processen vill vår kund vilja engagera en Interim Professional med betydande IPO-erfarenhet. Personen kommer att arbeta sida vid sida med nuvarande CFO och tillsammans med denna driva IPO-processen från ”ax till limpa”.

Rätt Interim Professional är en erfaren och mycket ”hands-on” CFO / Finance Director, som framgångsrikt har drivit IPO-processer från start till mål. Minimikravet är erfarenhet från Mid Cap.

Uppdraget startar så snart som möjligt. Placering är Stockholm.

IPO förberedelse - Interim Finance Director

IPO förberedelse av +3 miljarder SEK företag - Interim Senior Finance Professional