TILLSATT - Executive Interim Director - Facility Management

Vår kund är en mycket stor organisation (+5.000 medarbetare) med omfattande verksamhet. Som en del av att ta nästa kliv i organisationens utveckling så vill man samla Facility Managementrelaterad verksamhet såsom städning, logistik, post, ombyggnationer av fastigheter mm. i en koncerngemensam funktion. Att kunna adressera detta strategiskt såväl som operativt är av stort vikt för att kunna bedriva verksamheten. Rollinnehavaren rapporterar direkt till koncernchefen.

Samarbeta med oss och hjälp vår kund lösa sina behov.

Rätt Interim Professional är en mycket erfaren ledare som framgångsrikt har byggt upp, såväl som lett, koncerngemensamma enheter och/eller program. Bakgrund från Facility Managementrelaterad verksamhet i stora organisationer är ett plus. Förmåga att framgångsrikt kunna bedriva verksamhetsutveckling i en matrisorganisation tillsammans med stor kommunikativ förmåga och ett djupt intresse för människor är av stor vikt för att kunna lyckas.

Uppdraget startar omgående och placering är i Stockholm.


HR Director NIES 2019-03-06.jpg