Tillsatt - Interim CIO

Vi söker en erfaren, välstrukturerad och senior interim CIO med gedigen erfarenhet från personalintensiv tjänsteverksamhet med många driftställen. Uppdraget ska påbörjas så snart som möjligt, gärna den 1 oktober och pågå sex till nio månader framåt. Resor över dagen i norden kan förutses. Placeringsort Stockholm.

Genomförda uppdragannsofi