Tillsatt - Interim Ekonomichef

Vi söker en strukturerad och erfaren interim Ekonomichef med erfarenhet från tjänstesektorn, idealiskt vård.Förändringsuppdraget ska påbörjas i januari 2013 och pågå upp till sex månader. Veckopendling minimum fyra dar/vecka.

Genomförda uppdragannsofi