Interim Marknads- och Försäljningschef

Tillsatt - Vi söker välstrukturerad och systematisk Interim Marknads- och Försäljningschef med erfarenhet från personalintensiv tjänsteverksamhet. Sex månader med omgående start.