Tillsatt - Interim Nordic Finance Director

Vi söker en erfaren och affärsinriktad Interim Finance Director med bakgrund från internationella högteknologiska företag och med erfarenhet av att bygga finansfunktioner samt organisatoriska förändringar. Uppdraget startar omgående och sex månader framåt. Placeringsort är Stockholm. Resor i Europa kan förutses.

Genomförda uppdragannsofi