Tillsatt - Interim Treasurer

Vi söker en treasurer med gedigen erfarenhet av uppbyggnad av treasuryfunktion inom tjänstebolag, balansräkning, planering  och finansiering av investeringar/investeringsplanering. Uppdraget ska påbörjas så snart som möjligt och pågå i tre till sex månader. Placering i stockholmsområdet.

Genomförda uppdragannsofi